Välkomna!

Forum för Svensk Förening för Hälsa och Mänskliga Rättigheter


HMR är en politiskt och religiöst obunden förening som har till syfte att utveckla kunskap om och professionellt samarbete kring följder av organiserat våld, t ex tortyr, för att förbättra stöd- och behandlingsinsatser i Sverige och andra länder. 

KONTAKTINFORMATION

Ansvarig utgivare:
Javier Charry
Tel: 073 901 26 42