Tillgång till vård och tandvård

Vuxna asylsökande och papperslösa har lagstöd för tillgång till ”vård som inte kan anstå”.
Socialstyrelsen har givit ett förtydligande av vad det innebär och av vem vårdbehovet skall avgöras.

Egenavgiften är 50:- per besök, asylsökande skall uppvisa LMA-kort

Asylsökande och papperslösa har rätt till tolk och sjukresor. Vid förskrivning av medicin skall receptet märkas på särskilt sätt.

Till den dag då man fyller 18 år räknas man som barn.

Alla asylsökande och papperslösa under 18 år har samma tillgång till vård och tandvård som folkbokförda barn och ungdomar.

Avgiftsfri tandvård för barn och ungdom

Åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården varierar över landet. Det tandvårdslagen säger är att det gäller till den 31 december det år man fyller 19, landstingen/regionerna kan besluta om annan åldersgräns.

Några exempel är:

I Stockholms läns landsting betala som vuxen från 1 januari det år du fyller 20

I Region Gävleborg betala som vuxen från 1 januari det år du fyller 22

I Västra Götalandsregionen betala som vuxen från 1 januari det år du fyller 25