Traumacentrum för asylsökande och nyanlända på Vårsta diakoni i Härnösand

Regeringen beslutade i slutet på Juni 2017 att ge Vårsta diakonis Traumacentrum i Härnösand 2 miljoner kronor för sin verksamhet. Det är mycket glädjande med tanke på behov som finns hos både asylsökande och nyanlända i Norrland.